Video

Maxim Behar on PR, new book, Seychelles and more, "Na Kafe", NOVA TV